FÖRSÄKRINGAR

Vi förmedlar en bra kontakt för ditt bolags fordon och företagsförsäkring
Som ett led i vår ambition att ge våra företagskunder fler prisvärda alternativ för verksamhetens drift så har vi ett samarbete med Exit försäkring. Kontakta Kiwi för info!

Relacom och kiwi

Tillsammans med Relacom
utför och levererar vi
rikstäckande dessa tjänster:
• Fastighetsnät fiber
• Fastighetsnät koppar
• WiFi-lösningar (trådlösa nätverk)
• Mobil inomhustäckning (2G, 3G, 4G)
• IP-telefoni
• Kundplacerad kommunikation-sutrustning (IT-drift)
Välkommen att kontakta oss för mer
information via 031-251300 eller
info@kiwi.li